5700 Boul. Cavendish, Apt. 604, Côte-Saint-Luc, QC

住宅, 公寓

 • $1,200/mo
 • 1 张床
 • 1+1 浴室
 • 74,379 平方呎 家居
 • 5700 Boul. Cavendish, Apt. 604, Côte-Saint-Luc, QC
 • 1 张床
 • 1+1 浴室
 • 74,379 平方呎 家居
 • $1,200/mo

重要事实

 • MLS ID: 26045914
 • 物业类型: 住宅, 公寓
 • 生活空间: 74,379 平方呎
 • 卧室: 1
 • 浴室: 1+1

楼盘简介

房间

 • 类型等级尺寸室内地面
 • Living roomOther23.70 x 10.00 英尺Parquetry
 • Dining roomOther9.50 x 7.10 英尺Parquetry
 • KitchenOther7.10 x 9.00 英尺Ceramic tiles
 • BedroomOther16.50 x 11.50 英尺Carpet
 • BathroomOther9.00 x 7.00 英尺Ceramic tiles

上市代理商

向我们咨询更多信息

*领客户参观需要代理确认。

向我们咨询更多信息

*领客户参观需要代理确认。

位置

类似房产查看所有类似物业

首页/魁北克/蒙特利尔/Côte-Saint-Luc/MLS 26045914