Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 房地产

为何住在 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean?

魁北克萨格内-圣约翰湖区的景观和社区主要由其两个同名水路形成,即与圣约翰河相连的沙格奈河和圣约翰湖。风景优美的森林和山区全景;原始荒地和历史遗址,使该区成为魁北克城市居民的夏季旅游胜地。

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Area Map

萨格内-圣约翰湖 附近房产

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 待售房产

$325,000
35

1 Rue Principale, St-André du lac St-jean, Saguenay lac st-jean (Québec),
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势

首页/魁北克/萨格内-圣约翰湖/Saint-André-du-Lac-Saint-Jean