Côte-Saint-Luc 房地产

为何住在 Côte-Saint-Luc?

蒙特利尔是多国文化的融合体,即有法裔加拿大人的生活乐趣,欧洲人的魅力,又有北美人的创新精神,并在80多个民族社区的影响下,它已成为世界上最具吸引力的都市文化城之一。蒙特利尔被Monocle杂志(2007年)视为“加拿大文化之都”,被联合国教科文组织(UNESCO)指定为设计之城。蒙特利尔的活力来源于其独特的街区和房地产市场,吸引了本地、国内及国际投资商的注意力。

Côte-Saint-Luc Area Map

蒙特利尔 附近房产

Côte-Saint-Luc 待售房产

$1,235,000
26

6509 Ch. Baily,
Côte-Saint-Luc

$1,188,000
30

5593 Av. Robinson,
Côte-Saint-Luc

$2,440/mo
29

6801 Rue Abraham-De Sola, Apt. 304,
Côte-Saint-Luc

$659,000
25

5950 Boul. Cavendish, Apt. 108,
Côte-Saint-Luc

$395,000
26

5790 Av. Rembrandt, Apt. 605,
Côte-Saint-Luc

$880,000
25

6005 Boul. Cavendish, Apt. 803,
Côte-Saint-Luc

$3,925/mo
35

6801 Rue Abraham-De Sola, Apt. 102,
Côte-Saint-Luc

$2,410/mo
21

6801 Rue Abraham-De Sola, Apt. 409,
Côte-Saint-Luc

$3,230/mo
21

6801 Rue Abraham-De Sola, Apt. 105,
Côte-Saint-Luc

$4,120/mo
21

6801 Rue Abraham-De Sola, Apt. 1201,
Côte-Saint-Luc

$494,800
24

5790 Av. Rembrandt, Apt. 707,
Côte-Saint-Luc

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势