Ahuntsic-Cartierville 房地产

为何住在 Ahuntsic-Cartierville?

位于魁北克最西边的阿比蒂比-蒂米斯坎明格区是一个广阔的原始山地,有崎岖的悬崖和湍急的河流,有熔岩石形成的峭壁和数以千计的湖泊。这里有热情好客欣欣向荣的社区组织,有很多的工作机会,也有省内最经济实惠的住宅和房产。

Ahuntsic-Cartierville Area Map

蒙特利尔 附近房产

Ahuntsic-Cartierville 待售房产

$2,580,000
59

9066 Boul. Gouin O.,
Ahuntsic-Cartierville

$679,000
29

9474 Rue Foucher,
Ahuntsic-Cartierville

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势