Saint-Mathieu-de-Beloeil 房地产

为何住在 Saint-Mathieu-de-Beloeil?

蒙泰雷吉是最好的城乡居住区,适合那些既想寻求宽阔空间又渴望繁荣经济环境的人居住。蒙泰雷吉坐落在蒙特利尔的边缘地带,介于魁北克和渥太华中间,是一个繁荣的经济和交通中心。其宜居社区和紧靠市中心的优势无疑提升了该区的房地产业。

Saint-Mathieu-de-Beloeil Area Map

蒙泰雷吉 附近房产

Saint-Mathieu-de-Beloeil 待售房产

$7,900,000
46

5025 Ch. des Grands-Coteaux,
Saint-Mathieu-de-Beloeil

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势