Saint-Lambert 房地产

为何住在 Saint-Lambert?

蒙泰雷吉是最好的城乡居住区,适合那些既想寻求宽阔空间又渴望繁荣经济环境的人居住。蒙泰雷吉坐落在蒙特利尔的边缘地带,介于魁北克和渥太华中间,是一个繁荣的经济和交通中心。其宜居社区和紧靠市中心的优势无疑提升了该区的房地产业。

Saint-Lambert Area Map

蒙泰雷吉 附近房产

Saint-Lambert 待售房产

$1,022,000
23

560Z Av. Notre-Dame,
Saint-Lambert

$889,000
23

560 Av. Notre-Dame,
Saint-Lambert

$389,000
17

450 Rue St-Georges, Apt. 614,
Saint-Lambert

$1,179,000
32

323 Av. Victoria, Apt. 201,
Saint-Lambert

$519,000
20

30 Rue Waterman, Apt. 500,
Saint-Lambert

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势