Léry 房地产

为何住在 Léry?

蒙泰雷吉是最好的城乡居住区,适合那些既想寻求宽阔空间又渴望繁荣经济环境的人居住。蒙泰雷吉坐落在蒙特利尔的边缘地带,介于魁北克和渥太华中间,是一个繁荣的经济和交通中心。其宜居社区和紧靠市中心的优势无疑提升了该区的房地产业。

Léry Area Map

蒙泰雷吉 附近房产

Léry 待售房产

$1,145,000
49

18 Ch. du Lac-St-Louis,
Léry

$339,000
16

Ch. du Lac-St-Louis,
Léry

$1,475,000
21

Ch. du Lac-St-Louis,
Léry

$6,995,000
69

140 Av. du Manoir,
Léry

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势