Le Vieux-Longueuil 房地产

为何住在 Le Vieux-Longueuil?

蒙泰雷吉是最好的城乡居住区,适合那些既想寻求宽阔空间又渴望繁荣经济环境的人居住。蒙泰雷吉坐落在蒙特利尔的边缘地带,介于魁北克和渥太华中间,是一个繁荣的经济和交通中心。其宜居社区和紧靠市中心的优势无疑提升了该区的房地产业。

Le Vieux-Longueuil Area Map

蒙泰雷吉 附近房产

Le Vieux-Longueuil 待售房产

$3,900/mo
24

215 Rue St-Thomas (Longueuil),
Le Vieux-Longueuil

$998,000
27

160 Rue St-Charles E.,
Le Vieux-Longueuil

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势