Candiac 房地产

为何住在 Candiac?

蒙泰雷吉是最好的城乡居住区,适合那些既想寻求宽阔空间又渴望繁荣经济环境的人居住。蒙泰雷吉坐落在蒙特利尔的边缘地带,介于魁北克和渥太华中间,是一个繁荣的经济和交通中心。其宜居社区和紧靠市中心的优势无疑提升了该区的房地产业。

Candiac Area Map

Candiac 待售房产

$199,000
21

15 Av. Papineau, Apt. 7,
Candiac

$975,000
23

8 Rue de l'Élysée,
Candiac

$2,750,000
24

61 Rue d'Edimbourg,
Candiac

最新房地产信息列表

首页/魁北克/蒙泰雷吉/Candiac