Saint-Calixte 房地产

为何住在 Saint-Calixte?

勒奴地耶区的最北部是广阔的林区,中间有众多湖泊和自然景点,南部平原散布着农场。这里有都市文化和便利设施,有森林、湖泊、枫林和农田,是冒险者的美丽天堂。

Saint-Calixte Area Map

勒奴地耶 附近房产

Saint-Calixte 待售房产

$650,000
30

1645 Mtée Crépeau,
Saint-Calixte

$375,000
45

255 Rue des Papillons,
Saint-Calixte

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势

首页/魁北克/勒奴地耶/Saint-Calixte