Saint-Côme/Linière
有着300多年历史的魁北克肖迪耶-阿帕拉什区积淀着加拿大的文明和历史。您可在该区的许多地方发现前辈们遗留下来的庄园、作坊和贵族庭院。Lotbinière、Bellechasse和Côte-du-Sud(如Lotbinière、Saint-Antoine-de-Tilly、Saint-Michel、Saint-Vallier和L'Islet)的几处村庄,都被认为是魁北克最美丽的世外桃源。

Saint-Côme/Linière Area Map

最新的房子

$1,250,000
24

269 Route du Président-Kennedy,
Saint-Côme/Linière

最新房地产信息列表

首页/魁北克/肖迪耶-阿帕拉什 /Saint-Côme/Linière