Saint-Félix-de-Kingsey
中央魁北克市坐落于蒙特利尔和魁北克市之间,在圣劳伦斯河的南岸,素有“魁北克腹地”之称,在这里可以欣赏到乡村全景,享受平和的生活。

Saint-Félix-de-Kingsey Area Map

最新的房子

$435,000
24

101 1re Rue,
Saint-Félix-de-Kingsey

最新房地产信息列表

首页/魁北克/中央魁北克市/Saint-Félix-de-Kingsey