Deschaillons-sur-Saint-Laurent
中央魁北克市坐落于蒙特利尔和魁北克市之间,在圣劳伦斯河的南岸,素有“魁北克腹地”之称,在这里可以欣赏到乡村全景,享受平和的生活。

Deschaillons-sur-Saint-Laurent Area Map

首页/魁北克/中央魁北克市/Deschaillons-sur-Saint-Laurent