Sainte-Foy-Sillery 房地产

为何住在 Sainte-Foy-Sillery?

动态多样化的魁北克首都区是法籍加拿大人的心灵之都,魁北克市的所在地,联合国教科文组织认可的世界遗址,也是该省的政治中心。该区的鹅卵石街道建筑让人联想到古欧洲与现代北美的建筑风格。文化底蕴浓厚的首都区有充满活力的夜生活,美味的各式餐厅,主办丰富多彩的文化节。

Sainte-Foy-Sillery Area Map

Sainte-Foy-Sillery 附近房产

Sainte-Foy-Sillery 待售房产

$349,000
1

1171 Rue de Bruges,
Sainte-Foy-Sillery

$460,000
3

Rue Léon-Dion,
Sainte-Foy-Sillery

$450,000
29

2050 Boul. René-Lévesque O., Apt. 106,
Sainte-Foy-Sillery

$579,000
32

2527 Av. De Monceaux,
Sainte-Foy-Sillery

$489,000
24

3555 Ch. St-Louis,
Sainte-Foy-Sillery

$998,000
30

2625 Av. Notre-Dame,
Sainte-Foy-Sillery

$1,648,000
31

2818 Boul. Laurier, Apt. 2402,
Sainte-Foy-Sillery

$381,000
22

1075 Av. Fournier,
Sainte-Foy-Sillery

$598,000
18

814 Av. Holland,
Sainte-Foy-Sillery

$498,000
16

2353 Rue Philippe-Brodeur,
Sainte-Foy-Sillery

$468,000
1

1330 Av. Charles-Fitzpatrick,
Sainte-Foy-Sillery

$998,000
30

2625 Av. Notre-Dame,
Sainte-Foy-Sillery

$1,290,000
19

2967 Rue de Deschambault,
Sainte-Foy-Sillery

$629,000
4

3825 Rue Le Corbusier,
Sainte-Foy-Sillery

$1,080,000
24

2431 Rue Marie-Victorin,
Sainte-Foy-Sillery

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势