Sainte-Anne-de-Beaupré 房地产

为何住在 Sainte-Anne-de-Beaupré?

动态多样化的魁北克首都区是法籍加拿大人的心灵之都,魁北克市的所在地,联合国教科文组织认可的世界遗址,也是该省的政治中心。该区的鹅卵石街道建筑让人联想到古欧洲与现代北美的建筑风格。文化底蕴浓厚的首都区有充满活力的夜生活,美味的各式餐厅,主办丰富多彩的文化节。

Sainte-Anne-de-Beaupré Area Map

首都区 附近房产

Sainte-Anne-de-Beaupré 待售房产

$849,000
46

478 Côte Ste-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré

$688,000
46

389 Côte Ste-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré

$5,000,000
19

8 Rue du Sanctuaire,
Sainte-Anne-de-Beaupré

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势