Beauport 房地产

为何住在 Beauport?

动态多样化的魁北克首都区是法籍加拿大人的心灵之都,魁北克市的所在地,联合国教科文组织认可的世界遗址,也是该省的政治中心。该区的鹅卵石街道建筑让人联想到古欧洲与现代北美的建筑风格。文化底蕴浓厚的首都区有充满活力的夜生活,美味的各式餐厅,主办丰富多彩的文化节。

Beauport Area Map

Beauport 附近房产

Beauport 待售房产

$229,659
9

107 Rue des Pionnières-de-Beauport, Apt. 304,
Beauport

$288,125
17

107 Rue des Pionnières-de-Beauport, Apt. 405,
Beauport

$250,771
15

107 Rue des Pionnières-de-Beauport, Apt. 404,
Beauport

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势