Saanich 房地产

为何住在 Saanich?

作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Saanich Area Map

大维多利亚 附近房产

Saanich 待售房产

$1,225,000
37

471 Green Mountain Road,
Saanich

$844,900
40

655 Baxter Avenue,
Saanich

$3,498,000
51

375 Quayle Road,
Saanich

$2,850,000
41

4409 Moonlight Lane,
Saanich

$949,900
28

#1-3933 South Valley Drive,
Saanich

$5,598,000
27

2640 Queenswood Drive,
Saanich

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势