Saanich 房地产

为何住在 Saanich?

作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Saanich Area Map

大维多利亚 附近房产

Saanich 待售房产

$398,000
16

105-3240 Glasgow Avenue,
Saanich

$1,200,000
31

4200 Wakefield Place,
Saanich

$1,450,000
15

4778 Elliot Place,
Saanich

$1,600,000
41

6-2585 Sinclair Road,
Saanich

$699,000
11

225 Battleford Avenue,
Saanich

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势