Saanich 房地产

为何住在 Saanich?

作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Saanich Area Map

大维多利亚 附近房产

Saanich 待售房产

$764,900
39

591 Nora Place,
Saanich

$3,800,000
38

4657 Vantreight Drive,
Saanich

$800,000
23

1338 Hastings Street,
Saanich

$1,750,000
40

3960 Wedgepoint Terr,
Saanich

最新房地产信息列表

房地产新闻与趋势

首页/卑诗省/大维多利亚/Saanich