Saanich
作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Saanich Area Map

最新的房子

$1,050,000
34

720 Piedmont Drive,
Saanich

$729,000
20

376 Walter Avenue,
Saanich

$899,000
8

722 Lindsay Street,
Saanich

$328,900
15

410-3160 Albina Street,
Saanich

$1,250,000
29

2381 Tanner Road,
Saanich

$3,890,000
36

4826 Spring Rd,
Saanich

最新房地产信息列表

首页/卑诗省/大维多利亚/Saanich