Oak Bay
作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Oak Bay Area Map

最新的房子

$725,000
22

#308 - 2125 Oak Bay Avenue,
Oak Bay

开放参观日 Apr 22, 2:00PM - 4:00PM
$1,050,000
28

2028 Haultain Street,
Oak Bay

$3,248,000
24

3145 Weald Road,
Oak Bay

$1,950,000
24

2034 Chaucer Street,
Oak Bay

$3,555,000
20

3220 Exeter Road,
Oak Bay

最新房地产信息列表

首页/卑诗省/大维多利亚/Oak Bay