Val-des-Monts
魁北克的乌塔韦区有其明显的互补性优势 — 从加蒂诺市中心到大片森林、丘陵和山谷,便于从城市游历到乡村。其高品质的生活源于繁荣的双语社区、与加拿大首都渥太华市相邻的区位优势及其城乡结合的优势。这样,乌塔韦区房地产业的兴起也就不足为奇了。

Val-des-Monts Area Map

最新的房子

$749,000
24

71 Ch. Vaillancourt,
Val-des-Monts

$789,000
24

143 Ch. du Domaine,
Val-des-Monts

$1,199,000
24

96 Ch. Jacques-Patenaude,
Val-des-Monts

最新房地产信息列表

首页/魁北克/乌塔韦区/Val-des-Monts