Saanich
作为卑诗省的省会城市,维多利亚具有闻名世界的古代建筑、美轮美奂的花园,富丽壮观的西海岸美景,并常年拥有加拿大的温和气候。维多利亚吸引着渴望安全友好街区的年轻人,寻求积极退休生活的老年人,以及进入高等学府的学生们,它被大家赞誉为温和的岛屿之家。

Saanich Area Map

最新的房子

$1,499,000
44

5556 Old West Saanich Rd,
Saanich

$1,399,000
29

2381 Tanner Road,
Saanich

$299,900
32

417 - 3277 Quadra St,
Saanich

$289,000
18

320-3225 Eldon Street,
Saanich

$3,890,000
26

4826 Spring Rd,
Saanich

最新房地产信息列表

首页/卑诗省/大维多利亚/Saanich